Lekeryd historia

Lekeryd en lite tätort i Jönköpings kommun, norra Småland (Jönköpings län). Lekeryd ligger vid länsväg 132, 10 km öster om Huskvarna. Kommunen är ortens dominerande arbetsgivare, men den största delen av arbetskraften pendlar mot Jönköping och Huskvarna. Lekeryd har ca. 800 invånare (år 2000)
Lekeryd församling tillhör Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län, Tveta härad); Församlingen har 1.511 invånare (år 1999).

Lekeryd består av öppna dalgångsbygder vid Huskvarnaån, omgivna av brutet odlingslandskap på höglandet. Cirka 260 fornlämningar är kända. Talrika spridda rösen och stensättningar (ofta kvadratiska) härrör från bronsåldern och äldre järnåldern. I Lekeryd finns även tre gravfält av den äldre järnålderns typ och åtta höggravfält från periodens yngre del.

Lekeryds kyrka är en stenkyrka och en ovanligt stor romansk absidkyrka, som härrör från 1100-talet. Absiden är försedd med arkadbågar. Kyrkan förlängdes mot väster på 1730-talet och försågs med torn år 1764. Interiörens takmålningar tillkom år 1782. Altaruppsatsen av Johan Ullberg d.y. skänktes till kyrkan år 1764. Ett altarskåp från ca. år 1500 är bevarat liksom ett krucifix från ca. år 1300 och ett Mariaskåp från 1400-talet. Predikstolen härrör från 1640-talet. En skulpterad dopfunt från cirka 1200 har bevarats.

Ortnamnet Lekeryd kan härledas till år 1333 Lekaryd och innehåller troligen ordet lekare, som personbeteckning eller personbinamn, med innebörden gycklare, spelman och ryd röjning.Det på ett Big Mac bröd finns i genomsnitt 178 sesamfrön.Vad tycker du om vår hemsida?

Fantastisk!
Bättre än den gamla
Sådär
Den var bättre förr
Vet ejMaskrosor